Paideia Orientarea Romaniei la Vest prin familiile boieresti - Radu Lungu Istorie 41,40 lei Mărește

Orientarea Romaniei la Vest prin familiile boieresti - Radu Lungu

Radu Lungu

Volumul prezintă contribuția și implicarea familiilor boierești în procesul de occidentalizare al Țării Românești și al Moldovei.

Mai multe detalii

1846P

Nou

46,00 lei cu TVA

Perioada finalului sec. al XVIII-lea și începutul sec.XIX va marca istoria popoarelor din Occident și Orient printr-o serie de evenimente majore: destabilizarea treptată a imperiului otoman, războaiele austro-ruso-turce, revoluția franceză și dominația lui Napoleon.

Valul schimbărilor va cuprinde, în acest interval, și Țara Românească și Moldova, care, timp de două generații vor face trecerea de la o civilizație la alta, mai precis, vor înlocui modelul (societății de tip) bizantin cu cel occidental.

Structurat în șase părți: umanismul românesc,  „descoperirea Occidentului”,  începuturile statului modern, „pașoptismul”,  unirea din 1859 și  reformele lui Cuza, despre boierimea moldovalahă – „drumul spre modernizare” al societății, la care se adaugă concluzia și  anexele – portrete și „tablouri de epocă și bibliografia, volumul Orientarea României la Vest prin familiile boierești arată  modul în care a început și s-a dezvoltat fenomenul occidentalizării în Țara Românească și Moldova.

Alături de aspectele de ordin politic și cultural ( mișcarea din 1821, condusă de T. Vladimirescu, unirea din 1859 etc.) și contextual internațional al vremii (războiul austro-turc:1716-1718, războiul ruso-turc: 1768-1774, tratatul de la Adrianopol din 1829 etc.), în carte sunt consemnate și biografiile unor figuri marcante, precum: Ienăchiță Văcărescu, Ion Heliade Rădulescu, Mihai Kogălniceanu sau Ion Ghica, precum și rolurile pe care aceștia le-au avut în procesul de occidentalizare.

În Moldova şi Țara Românească, secolul al XVIII-lea s-a scurs în prelungirea umanismului românesc şi pre-iluminismului european din veacul precedent, spre sfârşitul căruia s-au ilustrat două personalităţi de talie europeană, doi mari boieri cărturari, unul moldav şi altul valah, doi mucenici pe altarul unui militantism istoric şi politic românesc.

Începem cu Miron Costin şi elogiul pe care îl făcea Italiei, continuăm cu Constantin Cantacuzino, cel şcolit în aceeaşi Italie barocă – două mărturii ale dialogului dintre cele două ţări române, pe de o parte, şi modelul apusean, pe de altă parte”.

„[…] m-am reîntors în țară la 1838, cu angajamentul, şi l-am ţinut cu întreaga mea generaţiune, de a face din ţara mea o monarhie întemeiată pe baze demo-cratice, lucrând la desfiinţarea robiei ţiganilor, la proclamarea egalităţii de drepturi şi îndatoriri pentru toate clasele întregii naţiuni române, la emanciparea clăcaşilor şi la deplina lor împroprietărire pe pământurile stăpânite de ţărani în secole întregi, stropite cu sudoarea şi sângele lor. Și Dumnezeu bun şi milostiv mi-a prelungit viaţa mea îndestul ca să pot ori asista, ori împreună lucra la săvârşirea acestor trei mari reforme, şi astăzi a mă bucura la bătrâneţe de rodul sămânţei depuse de noi, în tinereţile noastre, în mănosul pământ al mumei-patriei!”

Mihail Kogălniceanu (1891)

Nu cred să fie altă ţară în care toată viaţa publică şi privată să se fi schimbat mai repede şi mai desăvârşit decât la noi şi mai ales în care orice urmă a unui trecut, relativ foarte apropiat, să se fi strâns atât de complet şi de repede ca la noi. Până şi mare parte din obiectele în uz zilnic în întâia jumătate a veacului XIX: mobile, ustensile casnice şi de lux, haine au dispărut aproape de tot.

Radu Rosetti (1922 )

AutorRadu Lungu
Anul publicării2015
Format95 x 205 mm
Nr. pagini364
ColecțiaEmblematic România,Cărți de Referință. Etnologie
eBook1855-orientarea-romaniei-la-vest-prin-familiile-boiereti-radu-lungu-9786067480665.html
ID Hard Cover1855-orientarea-romaniei-la-vest-prin-familiile-boiereti-radu-lungu-9786067480665.html
GenStiinte umaniste
SubgenIstorie
LimbaRomana
Tip formatFizic
Perioada istoricaEpoca clasica
Subiect principalIstorie politica
CategorieStiinte umaniste
Sub-CategorieIstorie
ISBN978-606-748-066-5
Nota 
2021-01-30
Orientarea României

O carte care ne explică cum s-a produs trecerea de la o paradigmă veche, modul în care era concepută vechea societatea de tip bizantin, la un nou mod de organizare socială, de influență occidentală; proces susținut de mari personalități ale acestui neam.

  Scrieți-vă propria părere

  Scrieţi un comentariu

  Orientarea Romaniei la Vest prin familiile boieresti - Radu Lungu

  Orientarea Romaniei la Vest prin familiile boieresti - Radu Lungu

  Volumul prezintă contribuția și implicarea familiilor boierești în procesul de occidentalizare al Țării Românești și al Moldovei.

  Scrieţi un comentariu

  După câteva sute de ani de influență otomană și oriental, un lanț de evenimente remarcabile, de decizii politice bine gândite și de sacrificii au transformat două principate puternic orientalizate – Țara Românească și Moldova – într-un stat modern, europenizat, occidental. Fie ca ne raportam la 1848, conectarea la marile idei europene, la 1859, Unirea Principatelor sau 1877, declararea Independenței naționale, toate aceste momente se constituie în repere ale unui program de construcție a Romaniei occidentale.

  Occidentalizarea României a constituit cea mai rapidă și durabilă cale de modernizare a țarii, dar și de afirmare internațională Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești au fost un stat format prin unirea dintre Principatele Dunărene Moldova și Țara Românească în perioada 1856–1862, printr-un proces al cărui moment definitoriu a fost constituirea în 1859 a uniunii personale prin alegerea ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza. Statul acoperea regiunile istorice OlteniaMuntenia, și Moldova Occidentală, precum și sudul Basarabiei (zona Cahul, Bolgrad și Ismail). Unirea politică dintre cele două principate a fost primul pas politic spre crearea României ca un singur stat (unitar), în 1866, stat ce avea să devină independent în 1878 și să fie proclamat regat în 1881.

  Principatele române au fost astfel obligate, prin determinări sociale şi naţionale, să-şi asume o „ingrată” poziţie de receptor, postură care ar trebui acceptată fără complexe de cercetători, tentaţi, unii dintre ei, de mirajul unui ipotetic „sincronism” şi chiar al unor bizarerii pseudo-ştiinţifice precum „protocronismul” (Sorin Antohi, p. 26). Or, sincronizarea cu Apusul s-a făcut odată cu occidentalizarea treptată prin aculturaţie.

  Pe plan politic, ţările române nu au fost niciodată îndepărtate sau înlăturate din Europa, însă accesul românilor la valorile civilizaţiei şi culturii apusene a fost limitat (Miron Costin, Nicolae Milescu, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir). După contribuţia exemplară a reprezentanţilor „Școlii ardelene” – Transilvania având, mai cu seamă după 1691, o poziţie politică diferită de cea a Moldovei şi Țării Româneşti, rămase sub suzeranitatea otomană – şi cea a „poeţilor Văcăreşti”, experienţa apuseană a lui Dinicu Golescu este pilduitoare pentru înţelegerea Apusului, prefigurând „gesturile” generaţiei „paşoptiste”.

   Să considerăm mai întâi „premisele” (lat. primitiæ; fr. prémices, primele manifestări ale unui lucru, începuturile lui) politice şi culturale (în sens antropologic) ale fenomenului major al „modernizării” în istoria românilor şi raportarea lui la conceptul de „modernitate”, cea politică şi culturală. Pentru că influenţa gândirii franceze s-a manifestat în constituirea spiritului public în Principate, subliniem faptul că un filosof şi sociolog precum Raymond Aron (1905-1983) nu a abordat sursele filosofice ale „modernităţii” (vezi Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, 1967). Aron a fost interesat în special de modernitatea politică şi industrială de după Revoluţia franceză și de „revoluţia industrială”; gânditorul francez şi-a arătat interesul pentru gânditorii care au încercat să înţeleagă această nouă lume, precum şi pentru întemeietorii sociologiei secolului al XIX-lea (Tocqueville, Comte, Marx) care puneau accentul pe opoziţia dintre societatea „Vechiului Regim”, pre-revoluţionară, alcătuită din ordine şi stări, şi societatea modernă, post-revoluţionară, omogenă din punct de vedere juridic (şi totuşi divizată în grupuri.)   

   

  Marele boier Iordache Filipescu (xilogravurã dupã un desen publicat în 1843 de Charles Doussault)

  Neguțãtori, boieri de rang inferior și un logofãt(cavalerul Auguste de Henikstein, acuarelã, București, 1825)

  Generalul Constantin Paladi, comandantul miliþiei Moldovei

  (litografie de Constantin Lecca, 1831 – B.A.R.)

   

  10 alte produse din aceeași categorie

  Clienții care au cumpărat acest produs au mai cumpărat și: