Despre noi

Editura Paideia este fondată în 1990 și are logo-ul editura cărților de cultură; este cunoscută prin lucrările sale de referință, cu caracter academic și formativ; a publicat peste 500 de titluri, dintre care multe cu renume maxim (exemplu pentru traduceri noi şi ediții critice: epopeile homerice, scrieri presocratice, dialoguri platoniciene, Metafizica, Politica și Categoriile lui Aristotel, Dionisie Pseudoaeropagitul, gnostici, Philon din Alexandria, Abelard, Bacon şi Locke, Descartes, Kant şi Hegel, Heidegger, Bulgakov şi Berdiaev, Rilke, Borges, Derrida.

Target-ul editurii este format din intelectualitatea tânără și de vârstă medie, activă în viața academică sau implicată în viața culturală; în percepție publică, Paideia este o editură necomercială, elitară și intelectualistă, care, spre deosebire de celelalte concurente, nu face concesii cărții de consum imediat și rezistă, cu toate acestea, în mod miraculos; elementul de fond, care a fidelizat acest public, este consecvența cu care s-au editat în egală măsură cărțile de mare valoare ale culturii europene și naționale, dar și cercetări interesante ale specialiștilor români; o breșă în direcția publicului larg s-a produs prin editarea unor lucrări consacrate culturii tradiționale și, în mod special și spectaculos, odată cu apariția cărții de cultură etno-culinară Bucate vinuri și obiceiuri românești |880 pg. format mare| care în 10 ani a cunoscut trei ediții de mare succes și mai multe variante în limbile franceză şi engleză. Decisivă pentru creșterea vizibilității editurii a fost împrejurarea că prima ediție l-a promovat pe autor |Radu Anton Roman| ca producător de emisiuni de televiziune pe tema bucătăriei tradiționale românești, iar acesta a promovat sistematic editura, timp de 8 ani.

Principalele colecții prin care Paideia a onorat logo-ul editura cărților de cultură sunt: colecția cărților de referință, colecția cărților de seamă, spații imaginate și colecția de studii și eseuri cu cele 10 serii de domeniu ale sale. Deși are o cifră de afaceri modică, între 300 și 500 de mii de Euro anual, Paideia este o prezență vie care continuă să surprindă publicul cu idei și formule deosebite: cea mai surprinzătoare este inițiativa de a publica ediții speciale cu note bibliofile și idei grafice novatoare. Şirul evenimentelor editoriale pe care şi le-a propus anul acesta se deschide cu lansarea pe 2 iunie, ora 18 a Tetraevangheliarului Paideia 2008, la Teatrul Naţional, Galeria Apollo.

În anul 2005, la 15 ani de la fondare, s-a pus problema re-formării editurii, având în vedere uzurile morale și importantele schimbări în contextele socio-culturale și de piață ce trebuiau, din nou, atent evaluate; au urmat doi ani de analiză și experimente, preliminare re-facerii structurii și imaginii editurii.

Deși reformulat, scopul major rămâne același: formarea unui amplu corpus de lucrări de referință care să cuprindă opere și cărți de comentariu din cultura universală clasică și din cultura națională; de asemenea, să fie susținută, sistematic, prin colecții speciale cercetarea și creația românească în domeniile literelor, literaturii critice și disciplinelor umaniste; structura recondiționată a planurilor editoriale este următoarea:

1.      Colecția cărților de referință; grupează cărți importante scrise de autori consacrați. Colecția are următoarele serii:

 • Opere și capodopere
 • Istorii și tratate
 • Dicționare, enciclopedii, crestomații
 • Memorii
 • Arte frumoase
 • Biblioteca anastatică a literaturii române

2.      Colecția de studii și eseuri: cuprinde ediții noi sau lucrări inedite scrise de specialiști recunoscuți; ele sunt organizate în serii, pe domenii:

 • Filosofie
 • Religie, telogie
 • Culturi și civilizații
 • Teorie și critică literară
 • Istorie 
 • Antropolgie
 • Științe politice
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Științe și tehnologii

3.      Paideia |Semnal: lansează autori |tineri| neconsacrați; are seriile:

 • Literaturi
 • Critica și comentariu
 • Încercări teoretice

4.      Spații imaginate. În această colecție apar lucrări de graniță care integrează viziuni și idei ce țin de cultura spațiului locuit |arhitecură, arte frumoase, științe sociale, gândire religioasă, spirtiualitate.|

5.      Paideia | Biblio și alte ediții aparte. Cărți deja publicate în colecții sau alte lucrări, sunt prezentate ca ediții speciale, particularizate prin elemente de bibliofilie.

6.      Paideia | Înscrisuri, imagini și obiecte de perete |. Literatură sapientală, texte celebre de genul scurt, sunt editate în conceptul grafic al papirus-ului, în fapt, un poster lung cu înscrisuri și ilustrații, imprimat pe hârtie  manuală; el poate fi postat pe perete în scopuri pedagogice, pentru memorare sau doar în scop decorativ.

7.      Colecția de hârtii nescrise, făcute de mână.

 

Editura pledează pentru elevarea producției de carte academică, pentru o ofertă mai coerentă şi mai transparentă în această direcție și a contribuit, cu acest sens, la înființarea Asociației editorilor de carte academică și universitară, alături de multe din universitațile cele mai mari și mai influente din țară.