Paideia Nova Dacia. Dacia Nouă - Franciscus Fasching. Ediție îngrijită de Ana-Cristina Halichias E-book 70,00 lei View larger

Nova Dacia. Dacia Nouă - Franciscus Fasching. Ediție îngrijită de Ana-Cristina Halichias

Franciscus Fasching

Must-have accessories

Cutii

Nova Dacia. Dacia Nouă este o lucrare de mare valoare scrisă în limba latină de savantul iezuit Franciscus Fasching și care a apărut la Cluj în anii 1743-1744. Grație prof. Ana-Cristina Halichias este publicată pentru prima dată în ediție bilingvă, la îndemâna specialiștilor și a cititorilor din România.

More details

E00002584

Online only

70,00 lei tax incl.

Lucrarea Nova Dacia prezintă istoria voievozilor și principilor Transilvaniei din perioada cuprinsă între secolul al XI-lea și începutul secolului al XVIII-lea și este împărțită în cinci părți: partea I: populație, ape și bogății; partea a II-a: topografia celor mai importante orașe ale Transilvaniei; părțile III-IV: voievozii și principii Transilvaniei și regii Ungariei de la anul 1000 până la anul 1713. Părțile I-III constituie o lucrare unitară, fiind tipărite ca un tot în anul 1743, în timp ce părțile IV și V, deși imprimate amândouă în anul 1744 și având același subiect – continuarea istoriei Transilvaniei din momentul în care se încheie partea a III-a, au fost redactate independent una de cealaltă. Dovadă stau cele trei scrisori dedicatorii, prezente la începutul cărților I, IV și V și închinate unor patroni spirituali diferiți. În structura opusculului Nova Dacia, pe lângă conținutul propriu-zis al lucrării, există un discurs auxiliar, constituit dintr-o serie de elemente paratextuale: titlul, tezele supuse dezbaterii publice și scrisorile dedicatorii. (...) Dacă scrisorile dedicatorii sunt conotate afectiv, conținutul propriu-zis al opusculului Nova Dacia este redactat într-un stil apropiat de cel al analisticii antice.   

 

Cartea  reprezintă un imn adus acribiei și erudiției, în lumea noastră tot mai superficială.

 

„Editarea textelor vechi, elaborate în limbi ale izvoarelor, se află astăzi în mare suferință, fapt pentru care exemplul bun dat aici devine o speranță și se constituie într-un îndemn.”

Ioan-Aurel Pop

 

 

 

„Ediția de față nu ar fi existat dacă în urmă cu câțiva ani nu am fi avut șansa de a edita opusculul lui Franciscus Fasching, Vetus Dacia (1725), însoțit de recenzia scrisă de contemporanul său, eruditul pastor sas Georg Soterius. Bibliografia cercetată pentru a cunoaște mai bine personalitatea și scrierile lui Fasching ne-a dezvăluit existența lucrării Nova Dacia, care continuă istoria Transilvaniei antice, prezentată în Vetus Dacia, cu o istorie a voievozilor și principilor Transilvaniei din perioada cuprinsă între secolul al XI-lea și începutul secolului al XVIII-lea. Cele două opuscule fac parte din categoria lucrărilor cunoscute sub numele de libelli graduales, specifice sistemului educațional al universităților iezuite, în care, în secolele XVII- XVIII, obținerea diplomelor academice (bacalaureat, magisteriu, doctorat) avea loc în cadrul unor dezbateri publice în temeiul unor teze dedicate unui patron și apărate de candidați în biserică. Dezbaterea, desfășurată prin întrebări și răspunsuri, era moderată de un promotor, în cazul nostru Franciscus Fasching. Subiectul acestor libelli graduales putea fi foarte variat. Fie constau în reeditarea unei opere clasice a unui iezuit membru al colegiului sau în respingerea și combaterea polemică a unei opere scrise de „adversarii” confesionali, de regulă protestanți, fie erau poeme religioase și meditații în proză cu conținut moral, fie lucrări cu caracter științific din cele mai diverse domenii, dar mai ales din domeniile teologiei, istoriei și geografiei.”

Ana-Cristina Halichias

 

Spre deosebire de alți istorici iezuiți, Franciscus Fasching nu a fost un colecționar de documente și nu a simțit chemarea de a consulta arhivele interne ale ordinului pentru a verifica sau completa bibliografia. Ca autor care aspira la realizarea unei sinteze, el a fost mai puțin interesat de gradul de inovație al operei și mai preocupat de selectarea și condensarea afirmațiilor deja existente, potrivit unei grile de lectură proprii. (...)

În aceste condiții, liantul ce dă coerență narațiunii compozite este perspectiva pe care autorul o propune cititorilor săi. Pentru Fasching, istoria Transilvaniei astfel reconstituită era menită să răspundă imperativelor unei lecturi a trecutului în sens confesional și politic. Atitudinea catolică și profund anti-protestantă, ușor de anticipat prin formația lui de călugăr iezuit, se îmbină aici cu sentimentul unui patriotism dinastic maghiar. Suprapunerea celor două imprimă întregului demers o dimensiune teleologică, făcând ca intrarea Transilvaniei sub protecția Habsburgilor la sfârșitul secolului al XVII-lea să fie punctul final necesar al evoluției începute odată cu dezastrul de la Mohács. (...)

Valoarea istoriei lui Franciscus Fasching nu stă, așadar, în legătură cu noutatea și nici măcar cu interpretarea pe care el o dă faptelor relatate, ci interesează tocmai prin asamblarea acestora pentru a sluji unei scheme ideologice predefinite. Deși avea să se dovedească un drum închis deja de la finalul secolului, când a început afirmarea istoriografiilor naționale, încercarea de creare a unei istorii habsburgice, în care dinastia catolică era oferită ca argument de coagulare politică pentru întreaga provincie, se constituie într-o mărturie relevantă asupra idealurilor baroce din deceniile de la mijlocul veacului al XVIII-lea. Ea este cu atât mai semnificativă, cu cât aparține unei inițiative născute în ambianța colegiului academic din Cluj, trădând valorile și discursul propagat în direcția elevilor care îl frecventau, din rândul cărora s-au recrutat în epocă elitele catolice maghiare, dar și românești ale principatului.

Radu Nedici

AuthorFranciscus Fasching
Specificații autordoctor în filozofie, călugăr iezuit, profesor de filosofie și teologie
Traducator/editortraducere și indici de Ana-Cristina Halichias
Specificatii traducator/editorprof. dr. emerit la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București.
Publication date2023
Editie specialaDa
Format200 x 280 mm
Tip CopertaSpeciala
No. of pages602
CollectionCărţlor de referinţă - Istorii
Hard Cover2729-nova-dacia-dacia-noua-franciscus-fasching-ediie-ingrijita-de-ana-cristina-halichias-9786067488432.html
ID eBook2729-nova-dacia-dacia-noua-franciscus-fasching-ediie-ingrijita-de-ana-cristina-halichias-9786067488432.html
ISBN978-606-748-827-2

Write a review

Nova Dacia. Dacia Nouă - Franciscus Fasching. Ediție îngrijită de Ana-Cristina Halichias

Nova Dacia. Dacia Nouă - Franciscus Fasching. Ediție îngrijită de Ana-Cristina Halichias

Nova Dacia. Dacia Nouă este o lucrare de mare valoare scrisă în limba latină de savantul iezuit Franciscus Fasching și care a apărut la Cluj în anii 1743-1744. Grație prof. Ana-Cristina Halichias este publicată pentru prima dată în ediție bilingvă, la îndemâna specialiștilor și a cititorilor din România.

Write a review

9 other products in the same category