Paideia Poland changing (e-book) - Przemysław Czapliński E-book 15,00 lei View larger

Poland changing (e-book) - Przemysław Czapliński

Przemysław Czapliński

E00001852

Online only

15,00 lei tax incl.

Pryemysław Czapliński (n.1962) este profesor la Facultatea de Filologie Polonă a Universităţii „Adam Mickiewicz” din Poznań, Polonia. Cunoscut critic şi istoric literar, a publicat, printre altele, volumele: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976 – 1996 (Urme ale perioadei de răscruce. Despre proza polonă 1976-1996), Cracovia, 1997; Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych (Nostalgii în proza anilor nouăzeci), Cracovia, 2001; Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości (Lumea contrafăcută. Critica şi literatura faţă în faţă cu noua realitate), Cracovia, 2003; Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym (Efectul pasivităţii. Literatura în vremuri de normalitate, Cracovia, 2004; Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (Reântoarcerea centrului. Literatura în noua realitate), Cracovia, 2007. A fost distins cu mai multe premii, printre altele Meritul Cultural „Gloria Artis”.
Polonia în schimbare. Modernitatea târzie şi marile noastre naraţiuni constituie o reuşită analiză a celor mai importante teme şi idei în literature polonă din ultimele decenii (1986-2008), repunând în discuţie cele trei concepte fundamentale din perioada iluministă (libertate, egalitate, fraternitate) în contextual modernităţii şi al postmodernităţii. Autorul se opreşte asupra umor motive mai puţin abordate în literatură: evreul, femeia, homosexualul, securistul, colaboratorul vechiului regim etc., considerate persoane “ciudate” în mentalul colectiv, trecute sub tăcere sau adeseori discriminate.

“Încep cu fraternitatea, deoarece literatura după anul 1989 a tratat libertatea ca fiind dată, iar fraternitatea ca fiind problematică. Revenirea la întrebările cu privire la libertate a condus la noi diagnoze ale puterii, dar şi la reînnoirea naraţiunii pe tema «Solidarităţii» ca mişcare socială care a luptat pentru libertate şi care nu a elaborat ideea gospodăririi ei. Închei cartea discutând problematica egalităţii care pare să joace un rol cheie în reflecţiile despre modernitate, devenind totodată un câmp minat pentru ideile discutate. Societatea care ar dori să abandoneze ideea de rezolvare a inegalităţii ar trebui să declare cu voce tare indiferenţa faţă de ideile solidarismului, iar societatea care va încerca să facă faţă inegalităţilor cu siguranţă va întâmpina rezistenţă din partea adepţilor libertăţii. Sau afirmăm că suntem, orice s-ar spune, străjeri ai fraţilor şi surorilor noastre, sau recunoaştem că omul este liber”. Przemysław Czapliński

AuthorPrzemysław Czapliński
Publication date2015
Format140 x 200 mm
CollectionStudii şi eseuri critica
Hard Cover1145
ID eBook1145
ISBN9786067480603

Write a review

Poland changing (e-book) - Przemysław Czapliński

Poland changing (e-book) - Przemysław Czapliński

Write a review

10 other products in the same category