History  There are 118 products.

Cărţile de istorie închid munci istovitoare atinse de inspiraţie şi pasiune: Istoria creşterilor şi descreşterilor Imperiului Otoman a lui Dimitrie Cantemir, în formidabila traducere a profesorului Dan Şlusanschi, Istoria Romei, monumentala lucrare a profesorului Eugen Cizek, Istoria Românilor în secolul XX (1918 - 1948), semnate de profesorii I...