Parlamentul României în anii reformelor şi ai primului război mondial. 1907-1918 - Anastasie Iordache

Anastasie Iordache

Predominantă în deceniul următor înăbușirii revoluției de la 1848-1849, ideea unității politico-statale își găsește reflectarea în numeroase scrieri ale exilaților români, dar și în cele ale unor cărturari, publiciști și oameni politici străini, vizând înfăptuirea statului național național român unitar.

Mai multe detalii

E00001822

Numai online

15,00 lei cu TVAO primă etapă a acestui proces, unirea Moldovei cu Țara Românească, este pregătită cu asiduitate și înfăptuită prin lupta tuturor românilor, care vedeau în noul stat nucleul întregirii.

Parlamentul României a avut un rol deosebit, mai ales în dezbaterea și adoptarea marilor reforme liberale, atât de necesare democratizării Vechii Românii, în perspec-tiva constituirii României Mari, prin alipirea provinciilor istorice din imperiile rus și austro-ungar, care vor com-porta o unificare administra-tivă, legislativă, economică și socială. Întrevăzând o ase-menea perspectivă, marele om politic și de stat Ion I.C. Brătianu, promotorul acelor reforme liberale și arhitectul edificiului întregirii statale, a procedat sistematic, ferm, decis, fără nicio abatere, la îndeplinirea idealului național al unității statale, inițiat de generația ilustrului său părinte, Ion C. Brătianu, arhi-tectul independenței națio-nale în 1877-1878.

Autor Anastasie Iordache
Anul publicării 2015
Format 95 x 205 mm
Nr. pagini 228
Colecția Emblematic România,Cărți de Referință. Etnologie
ISBN 978-606-748-051-1
Hard Cover 1397-parlamentul-romaniei-in-anii-reformelor-si-ai-primului-razboi-mondial-1907-1918-anastasie-iordache-9786067480511.html
ID eBook 1397-parlamentul-romaniei-in-anii-reformelor-si-ai-primului-razboi-mondial-1907-1918-anastasie-iordache-9786067480511.html

Scrieţi o recenzie

Parlamentul României în anii reformelor şi ai primului război mondial. 1907-1918 - Anastasie Iordache

Parlamentul României în anii reformelor şi ai primului război mondial. 1907-1918 - Anastasie Iordache

Predominantă în deceniul următor înăbușirii revoluției de la 1848-1849, ideea unității politico-statale își găsește reflectarea în numeroase scrieri ale exilaților români, dar și în cele ale unor cărturari, publiciști și oameni politici străini, vizând înfăptuirea statului național național român unitar.

Scrieţi o recenzie

10 alte produse din aceeași categorie