biserica romano-catolică din românia/istorie, spiritualitate și patrimoniu

Posted By: Carmen Bolda On: Friday, October 25, 2019 Comment: 0 Hit: 88

Publicarea unor volume precum cel de față,oferă informații substanțiale, necesare şi

binevenite bogat ilustrate, privind activitatea Bisericii Catolice din România.

Publicarea unor volume precum cel de față,oferă informații substanțiale, necesare şi

binevenite bogat ilustrate, privind activitatea Bisericii Catolice din România.

În anul 1227, cu un secol înainte de formarea Principatelor Tării Românești (Valahiei) și Moldovei, prin strădaniile misionarilor dominicani a fost înființată în aceste teritorii Episcopia cumanilor (a Milcovei), pusă sub directia juristicție a Sfântului Scaun(1229).Continuitatea elementului creștin catolic în principatele medievale ale Tării Românești și Moldovei se datorează, în mare parte, operei ordinelor mendicante: dominicani și franciscani.

În Moldova, în paralel cuconsolidarea politică şi socială a principatului, s-au înființat Episcopiile de Siret (1371) şi de Baia (1418).Înființarea Episcopiei de Siret este strâns legată de evenimentele Europei Orientale, aflată la primele confruntări cu puterea otomană.În Țara Românească au fost fondate Episcopiile de Severin (1380) şi de Argeş(1381), a căror dezvoltare a fost obstaculată de interesele străine în această regiune.Viaţa catolică a continuat să se dezvolte mai ales în jurul mănăstirilor franciscane de laTârgoviște, Câmpulung Muscel, Râmnicu Vâlcea şi Bucureşti („Bărăţiile”), mai apoi și în jurul comunităților din Craiova, Turnu Severin, Brăila, Ploiești ș.a.. La umbra mănăstirilor franciscane s-au înfiripat primele opere sociale şi culturale, după modelul acelora care funcționau în Europa.

În anul 1948 a început şi pentru catolicii din România calvarul persecuțiilor: suprimarea

mai multor episcopii, închiderea tuturor mănăstirilor, confiscarea școlilor și anihilarea

întregii opere sociale a Bisericii Romano-Catolice. Alături de greco-catolici şi catolicii

latini au plătit un greu tribut pentru păstrarea credinței lor. Sunt cunoscute jertfele eroilor credinței catolice precum Ep. János Scheffler,Ep. Szilárd Bogdánffy, Ep. Anton Durcovici,Mitropolitul Alexandru Theodor Cisar, Mons. Vladimir Ghika, Ep. Áron Márton, Ep.

Augustin Pacha, Mons. Alois Boga, Pr. Dumitru Sandu Matei etc. Mai puţin cunoscute sunt

suferințele ascunse ale credincioșilor derând, intimidările şi batjocurile la care au fost

supuşi, nedreptăţile care li s-au făcut doar pentru vina de a aparține Bisericii care-l are în

frunte pe urmașul Apostolului Petru, Sfântul Părinte Papa de la Roma.

Comentarii

Lasa un comentariu